Թողարկվել է ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգի նոր` 4.32.0 տարբերակը

Դեկտեմբերի 27-ին թողարկվել է ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգի նոր` 4.32.0 տարբերակը: Կատարվել են բազմաթիվ փոփոխություններ, ավելացել են նոր հնարավորություններ, մասնավորապես`

  • Նոր հնարավորություններ Հիմնական միջոցներ ենթահամակարգում
  • Նոր հաշվետվություն Պատվերներ ենթահամակարգում
  • Դրամարկղի և Բանկի փաստաթղթերի համարակալման նոր մեխանիզմ
  • Տպվող տեսքերին փոխանցվող նոր արժեքներ
  • Նոր OLAP բանաձև
  • և այլն

Տարբերակում տեղ գտած փոփոխությունների և լրացումների ամբողջական ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software