Հունվար ամսին կատարվել է ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգի 33 վաճառք

   2017 թ. հունվարին ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպություններն ու անհատ անձինք`

 • Բիլդ Էյ Սի Սի ՍՊԸ
 • Տիգրան Գևորգյան ԱՁ
 • Գլոբալ սոլյուշոնս ՍՊԸ
 • Յունիքոմփ ՓԲԸ
 • Փիրալյան ՍՊԸ
 • Նոյան Տապան ՍՊԸ
 • Լանար Սերվիս ՍՊԸ
 • Ամօս գրուպ ՍՊԸ
 • Երևանի երկաթուղու պոլիկլինիկա ՓԲԸ
 • Կարմիր Բլուր Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
 • Տիեռաս Դե Արմենիա ՓԲԸ
 • Խայծ իշխան ՍՊԸ
 • Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ տարած. համագործակց
 • Եվրոպական իրավաբանական ծառայություն ՍՊԸ
 • Ինվեստ հոթել գրուպ ՍՊԸ
 • Գայանե Քոչոյան
 • Գայանե Գասպարյան
 • Դիլիջանի արվեստի պետական քոլեջ
 • Երևանի պետական հումանիտար քոլեջ ՊՈԱԿ
 • ՀՀ ԳԱԱ ԻԿՐԱՆԵՏ ԿԵՆՏՐՈՆ ՄԿ.
 • Աշխ. և սոց. հարց. նախ. "Վանաձորի մանկատուն" ՊՈԱԿ
 • ...
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software