Պայմանագիր Վարկս Էյ Էմ ՈՒՎԿ ՓԲ ընկերության հետ

   2017 թ. հունվարին Հայկական Ծրագրեր և Վարկս Էյ Էմ ՈՒՎԿ ՓԲ ընկերությունների միջև կնքվել է ՀԾ-Բանկ համակարգի ներդրման պայմանագիր: Ներդրվելու են հետևյալ ենթահամակարգերը`

  • Հաշվապահություն
  • Տեղաբաշխված վարկեր
  • Ներգրավված միջոցներ
  • OLAP
  • Տվյալների ավտոմատացված տեղափոխում

   Տվյալների ավտոմատացված տեղափոխում ենթահամակարգի ներդրումը թույլ կտա ՀԾ-Բանկ համակարգը համակցել և տվյալներ ներմուծել ընկերության կողմից օգտագործվող այլ համակարգերից:

Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software