Համակարգը Հայկական Ծրագրեր ընկերության նոր մշակումն է, որը թույլ է տալիս ամբողջությամբ ավտոմատացնել ապրանքների մատակարարման գործընթացը:
Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը թողարկել է նոր սերնդի ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգը: Համակարգը հնարավորություն է տալիս կառավարել մանրա-մեծածախ առևտրով զբաղվող ձեռնարկության բոլոր հիմնական գործընթացները:
Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը թողարկել է ՀԾ-Վաճառատեղ նոր սերնդի ԱՆՎՃԱՐ համակարգը:
Համակարգն ապահովում է փոքր խանութների լիարժեք ավտոմատացում:
Armsoft Support
Apricot Software software_of_the_year