ՀԾ-Հաշվապահ 6
Գնացուցակ
Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
1 աշխատատեղի
համար
4 աշխատատեղի
համար
9 աշխատատեղի
համար
ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգ 220 000 420 000 560 000
Գները ներառում են Համակարգի սպասարկումը* մեկ տարվա ընթացքում
1 անձի
ուսուցումը ՀԾ Ուսումնական կենտրոնում
2 անձի
ուսուցումը ՀԾ Ուսումնական կենտրոնում
4 անձի
ուսուցումը ՀԾ Ուսումնական կենտրոնում

Համակարգի սպասարկման գները սկսած երկրորդ տարվանից
1 աշխատատեղի համար 4 աշխատատեղի համար
9 աշխատատեղի համար
Տարեկան սպասարկում * 79 000 135 000 180 000

* Տարեկան սպասարկումը ներառում է
  • Հաճախորդների հեռահար աջակցությունը
  • Նոր տարբերակների տրամադրումը

Բեռնել
  • ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգի նկարագրությունը
  • ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգի պատվիրատուներ
  • ՀԾ-Հաշվետար նկարագրություն

ՀԾ-Հաշվապահ 6
Ցուցադրական (6.2.6)ՀԾ-Հաշվետար