Առևտրային համակարգեր

ՀԾ-Առևտուր 6


ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգը նախատեսված է առևտրական գործունեությամբ զբաղվող միջին և փոքր ձեռնարկության համար, իր մեջ ներառում է այն հիմնական առանձնահատկությունները, որոնք կարևոր են այդ կազմակերպությունների համար:

ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգն ապահովում է մանրամեծածախ առևտրի և պահեստային գործունեության կառավարման ամբողջական ավտոմատացում:

ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգի հիմնական առավելություններն են.
 • Ժամանակակից, գեղեցիկ, հարմար աշխատանքային միջավայր
 • Հզոր ու ճկուն հաշվետվական համակարգ
 • Համակցում նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների հետ
 • Համակցումներ առևտրային սարքավորումների հետ
 • Անսահմանափակ քանակությամբ հաշվառումներ վարելու հնարավորություն
 • Մշտապես թարմացվող համակարգ
 • Բանկային հաշիվների կառավարում անմիջապես առևտրային համակարգից
 • Համակցում ՊԵԿ-ի e-Invoicing համակարգի հետ
 • Համակցում MS Word, MS Excel, Open Office ծրագրերի հետ
 • Տվյալների արագ մուտքագրման նոր հնարավորություններ
 • Տեղադրման և օգտագործման պարզություն
 • Տվյալների պաշտպանվածության բարձր մակարդակ

ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգի մշակման ժամանակ կիրառվել են նորագույն ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, զարգացվել համակարգի ֆունկցիոնալ և ինտերֆեյսային հնարավորությունները:

Ավելին ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգի մասին

ՀԾ-Վաճառատեղ


Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը թողարկել է ՀԾ-Վաճառատեղ նոր սերնդի ԱՆՎՃԱՐ համակարգը փոքր խանութների համար:
ՀԾ-Վաճառատեղը ապահովում է փոքր խանութների լիարժեք ավտոմատացում:

ՀԾ-Վաճառատեղը hամակարգի համակցումը նոր սերնդի ՀԴՄ-ների և առևտրային սարքավորումների հետ հեշտացնում են վաճառքի գործընթացը` հնարավորություն տալով արագ սպասարկել հաճախորդներին: ՀԴՄ կիրառող բազմաթիվ կազմակերպություններ, օգտագործելով ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգը, հնարավորություն կունենան խուսափել լրացուցիչ, որոշ դեպքերում զգալի ծախսերից, որոնք անհրաժեշտ են վաճառքների ավտոմատացման համակարգեր ձեռք բերելու և ներդնելու համար:

ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգով կարելի է կատարել խանութի կարևոր գործառույթները
Վաճառք
 • հաճախորդի արագ սպասարկում
 • գծիկավոր կոդ կարդացող սկաների կիրառում
 • կանխիկ վճարման ընդունում և մանրադրամի հաշվարկ
 • տոկոսային զեղչի կիրառում
 • ապառիկ վաճառք և գնորդների հետ փոխհաշվարկներ
 • ապրանքային կտրոնի տպում
 • նոր սերնդի ՀԴՄ-ների կիրառում
 • քաշային ապրանքի վաճառք
 • գնացուցակների հետ աշխատանք և տպում
 • գնապիտակների տպում

Գնումներ
 • ապրանքների ձեռքբերում
 • ապրանքների ինքնարժեքի հաշվառում միջին կշռված մեթոդով
 • մատակարարների հետ փոխհաշվարկներ

Հաշվետվություններ
 • ապրանքների գումարա-քանակային շարժ և մնացորդներ
 • ապրանքների վաճառքների գումարային և քանակային ծավալների վերլուծություններ
 • գնորդների և մատակարարների պարտք ու պահանջներ
 • եկամուտ և ծախսեր
 • վերլուծական դիագրամներ

Ավելին ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգի մասին
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software