Համագործակցության միասնական հարթակ b2b.armsoft.am
Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը ստեղծել է հարմարավետ միասնական b2b միջավայր Հայաստանի կազմակերպությունների համար: Այն ներառում է ինֆորմացիոն գործիքներ` Միասնական ապրանքացանկեր, Պատվիրողների քարտեզ, Գործընկերների տվյալների ավտոմատ լրացում և, գլխավորը` ՀԾ-Պատվերների Հարթակ, ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 6 ծրագրային համակարգերը: b2b.armsoft.am-ն ապահովում է նաև ինտեգրում բանկային գործողությունների հետ:
Այս համակարգերն ու ծառայությունները թույլ կտան կազմակերպություններին աշխատել առավել արդյունավետ միջավայրում, ընդլայնել համագործակցության շրջանակը և կօգնեն զգալի կրճատել գործառնությունների վրա կատարվող ծախսերը:

 • Պատվիրողների քարտեզ
  Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը այժմ իրականացնում է Հայաստանում ապրանքներ պատվիրողների (խանութներ, կազմակերպություններ) տվյալների հավաքագրում և քարտեզագրում: Արդեն հավաքագրվել են 12150 պատվիրողների տվյալներ: Պատվիրող կազմակերպություններին և նրանց տվյալները կարող եք տեսնել անմիջապես քարտեզի վրա: Նաև կարող եք ավելացնել կամ ճշգրտել պատվիրողների տվյալները:
  Պատվիրողների տվյալները մուտքագրվել են ՀԾ-Պատվերների Հարթակ և հասանելի են համակարգում գրանցված մատակարար կազմակերպությունների համար:

 • Գործընկերների տվյալների ավտոմատ լրացում
  b2b.armsoft.am-ում հավաքագրված են ՀՀ-ում գրանցված բոլոր կազմակերպությունների և անհատ ձեռներեցների տվյալները: Սա ՀԾ համակարգերով աշխատող կազմակերպություններին ընձեռվում է ևս մեկ նշանակալի առավելություն: Գործընկերոջ քարտը լրացնելիս, մուտքագրելով միայն գործընկերոջ ՀՎՀՀ-ն կամ անվանումը, հնարավոր է գործընկերոջ մանրամասն տվյալները ավտոմատ ստանալ b2b հարթակից: Օգտագործողներն այսպիսով ազատվում են հնարավոր սխալներից և տվյալների մուտքագրման ու ճշտման ժամանակատար աշխատանքից:

 • Միասնական ապրանքացանկեր
  Մատակարարները հնարավորություն ունեն հրապարակել իրենց ապրանքացանկերը: Գնորդները կարող են ծանոթանալ յուրաքանչյուր մատակարարի կողմից առաջարկվող ապրանքներին, ինչպես նաև` ներբեռնել ապրանքացանկերը և ներմուծել իրենց ՀԾ համակարգ:

 • Պատվերների փաթեթ: Ստեղծելը, ուղարկելը, ներմուծելը
  Գնորդները կարող են իրենց ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգում յուրաքանչյուր ապրանքի համար նշել այն նվազագույն քանակությունը, որը ցանկանում են ունենալ իրենց մոտ: Հատուկ հաշվետվության միջոցով կարող են տեսնել այն ապրանքները, որոնց քանակը հասել է նվազագույնին, կամ մոտ է դրան: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են խմբագրել ապրանքների ցանկը և մեկ կոճակով պատվերների փաթեթ ստեղծել ընտրված բոլոր ապրանքների համար: Պատվիրվող ապրանքները կարող են պատկանել տարբեր մատակարարների: Համակարգը, մատակարարի կոդը ներառող միասնական ապրանքացանկի շնորհիվ կարողանում է ճանաչել ապրանքի մատակարարին և յուրաքանչյուր մատակարարի համար ստեղծել իր ապրանքները ներառող առանձին Պատվերը: Ստեղծված փաստաթղթերն ուղարկվում են մատակարարներին` ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգից, ՀԾ-Պատվերների Հարթակի միջոցով, էլ.փոստի միջոցով կամ այլ եղանակով: Մատակարարները կարող են դրանք ավտոմատ ներմուծել իրենց համակարգ, քանի որ փաստաթղթերը ներառում են իրենց ապրանքային կոդերը:

 • Հաշիվ-ապրանքագրեր: Ստեղծելը, ուղարկելը, ներմուծելը
  Գնորդների մոտ խնդիր է առաջանում մատակարարված ապրանքները սեփական աշխատանքային համակարգ ավտոմատ մուտքագրելիս: Պատճառն այն է, որ մատակարարներն ու գնորդները ապրանքների համար օգտագործում են յուրաքանչյուրն իր կոդավորումը, որոնք տարբերվում են իրարից: Ապրանքները հնարավոր չէ նույնականացնել նաև անվանումով, քանի որ դրանք կարող են հաճախ փոփոխման ենթարկվել:
  b2b.armsoft.am-ն առաջարկում է այս խնդրի գերազանց լուծում:
  ՀԾ բոլոր համակարգերում Հաշիվ-ապրանքագիր փաստաթուղթը բերվել է համընդհանուր ֆորմատի: Ի տարբերություն, օրինակ, e-Invoicing-ով ուղարկվող Հաշիվ-ապրանքագրերի, ՀԾ համակարգերում ստեղծվող Հաշիվ-ապրանքագրերը ներառում են ներքին բիզնես-գործընթացները կազմակերպելու համար անհրաժեշտ մի շարք լրացուցիչ կարևոր տվյալներ` ապրանքների կոդերը, զեղչերի կիրառման դեպքում դրանց մասին ինֆորմացիա և այլն:
  ՀԾ-Համակարգերում նաև հնարավորություն է ավելացել, որը թույլ է տալիս մեկ կոճակով Հաշիվ-ապրանքագրերն ուղարկել համապատասխան գործընկերներին:
  Հաշիվ-ապրանքագրերի նոր ֆորմատը և միասնական ապրանքացանկերի առկայությունը լուծում են ապրանքների նույնականացման խնդիրը Հաշիվ-ապրանքագրերը ստացողների մոտ և թույլ են տալիս դրանք ավտոմատ ներմուծել սեփական ՀԾ համակարգ:

 • ՀԾ-Պատվերների Հարթակ
  ՀԾ-Պատվերների Հարթակը Հայկական Ծրագրեր ընկերության կողմից ստեղծված վեբ-կայք է, որն ուղիղ կապ է ապահովում մատակարարների և պատվիրողների (խանութներ, կազմակերպություններ, ֆիզ. անձիք և այլն) միջև` էապես ավելի արդյունավետ դարձնելով նրանց աշխատանքը:
  Պատվիրողները պատվերը գրանցում են ՀԾ-Պատվերների հարթակում` իրենց հարմար ժամին և վայրից: Մատակարարներն, իրենց հերթին, ազատվում են պատվերներ հավաքագրելու համար առևտրային գործակալներին (մենեջերներին) պատվիրող կազմակերպություններ ուղարկելու անհրաժեշտությունից: ՀԾ-Պատվերների Հարթակում գրանցված պատվերները նրանք անմիջապես ստանում են իրենց ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 6 ծրագրում:
  Ավելին ՀԾ-Պատվերների Հարթակի մասին

 • ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 6
  Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը թողարկել է ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 6 նոր սերնդի համակարգը: ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 6 համակարգը թույլ է տալիս ամբողջությամբ ավտոմատացնել ապրանքների մատակարարման գործընթացը` սկսած պատվերների հավաքումից մինչև առաքում և ապրանքների շուկայական առաջխաղացում:
  ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 6 hամակարգը բազմապատկում է պատվեր ընդունող գործակալների, առաքիչների, իրացումները գրանցող և վերլուծող մասնագետների աշխատանքի արդյունավետությունը` տրամադրելով նրանց գործունեության միասնական միջավայր: Գրասենյակի և առևտրային գործակալների միջև առցանց տվյալների փոխանակման շնորհիվ մատակարարման շղթայի յուրաքանչյուր մասնակից մշտապես տիրապետում է իրեն անհրաժեշտ տվյալների վերջին վիճակին:
  Ավելին ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 6 համակարգի մասին

 • Հետագա զարգացումներ
  b2b.armsoft.am-ի ֆունկցիոնալ հնարավորություններն անընդհատ ընդլայնվելու են: Հաշվի առնելով մատակարար-գնորդ հարաբերություններում առկա խնդիրները, կավելացվեն նոր գործիքներ` առավել ինտեգրված և հարմարավետ աշխատանքային միջավայր ստեղծելու թե մատակարարների, թե գնորդների համար:
  Առաջիկա ավելացումը կլինի Հարթակի միջոցով կատարվող ապրանքների առաքումների դեպքում վճարումները ֆակտորինգի միջոցով իրականացնելու հնարավորությունը: Հետագայում կավելացվեն էլ. առևտրի հնարավորությունը, Ինտերնետ բանկինգի ինտեգրացիայի շնորհիվ բոլոր գործողությունների համար վճարումների ակնթարթային կատարումը և այլն:

B2B Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software