Պայմանագիր Դուստր Մարիաննա ընկերության հետ

   2016թ. դեկտեմբերին Հայկական Ծրագրեր և Դուստր Մարիաննա ընկերությունների միջև կնքվել է պայմանագիր: Համաձայն այդ պայմանագրի ընկերությունում նախատեսվում է ներդնել ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգի հետևյալ ենթահամակարգերը`

 • Հաշվապահություն
 • Հիմնական միջոցներ
 • Ապրանքանյութական արժեքներ
 • Աշխատավարձ
 • Կադրեր

   Ներդրումը հնարավորություն կտա պատրաստել տարբեր վերլուծական հաշվետվություններ: Համակարգը հիմնված է տվյալների միասնական բազայի վրա, ինչը թույլ կտա ապահովել տարբեր ստորաբաժանումների փոխկապակցված աշխատանքը և արագացնել բիզնես-գործընթացները:

   ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգը ապահովում է հետևյալ հիմնական ֆունկցիաները.

 • Կազմակերպության անձնակազմի հաշվառում
 • Աշխատավարձի և հաշվարկվող հարկերի վերաբերյալ ներքին և հարկային հաշվետվությունների ավտոմատ ստացում
 • Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ֆինանսական, հարկային հաշվառում վարելու հնարավորություն
 • Բազմակողմ ֆինանսական վերլուծություն
 • Ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններ պատրաստելու հնարավորություն
 • Հաշվետվությունների և տպվող տեսքերի կառուցվածքի փոփոխման հնարավորություն
 • Պայմանագրային պարտավորությունների կատարման, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերահսկողություն, ժամկետանց պարտքերի վերլուծություն
 • Գործողությունների ամբողջական աուդիտ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software