Հունվար ամսին կատարվել է ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգի 6 վաճառք

      2017 թ. հունվարին ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպությունները`

  • Արաքսի Պապյան ԱՁ
  • Արմինե Հովհաննիսյան ԱՁ
  • Լևո գրուպ ՍՊԸ
  • Մակիչյան Քընսալթինգ ՍՊԸ – 2 համակարգեր
  • Միկրոէլեկտրոնիքս ՍՊԸ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software